Polskie Towarzystwo Entomologiczne


Sprawy członkowskie:

STATUT PTEnt

DEKLARACJA DLA NOWYCH CZŁONKÓW

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Dane adresowe:

Polskie Towarzystwo Entomologiczne
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań

e-mail: ptent@up.poznan.pl

NIP: 898-14-80-161

REGON: 001090502

KRS: 0000-155122

Konto PKO BP Nr 81 1020 4027 0000 1402 0433 6616