Polskie Towarzystwo Entomologiczne - informacje dla członków


STATUT PTEnt

DEKLARACJA DLA NOWYCH CZŁONKÓW

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW PTEnt. - 2019

Dane adresowe:
Polskie Towarzystwo Entomologiczne
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań

e-mail: ptent@up.poznan.pl

NIP: 898-14-80-161
REGON: 001090502
KRS: 0000-155122

 

Regulacje dotyczące opłat składek Członków Towarzystwa:

  1. Legitymację potwierdzającą czynną przynależność do PTEnt. otrzymuje członek dopiero po uiszczeniu opłat za dany rok (pod warunkiem nie zalegania z opłatami za lata poprzednie)
  2. Członkowie, którzy będą zalegać z opłatami członkowskimi przez okres roku zostaną zawieszeni w swoich prawach .
  3. Wszelkie należności należy wpłacać na konto:

Numer konta:
Polskie Towarzystwo Entomologiczne, PKO BP S.A.
81 1020 4027 0000 1402 0433 6616

Zestawienie wysokośc i opłat za trzy ostatnie lata:

Rok 2019

W roku 2019 wysokość składki członkowskiej pozostaje niezmieniona i wynosi 85 zł. W ramach składki członkowie otrzymują prenumeratę "Wiadomości Entomologicznych".
Przychylając się do sugestii naszych członków umożliwiamy prenumeratorom WE wybór wersji drukowanej lub elektronicznej, co prosimy zaznaczyć przy wpłacie.
Wpłaty na prenumeratę wersji drukowanej WE przyjmowane będą jedynie do końca marca 2019 roku.

Informujemy, że nadal będzie możliwa prenumerata wersji drukowanej "Polish Journal of Entomology" w ramach podstawowej opłaty członkowskiej wynoszącej 85 zł.
Prosimy o wyraźne zaznaczenie na przelewach, że dotyczą one prenumeraty PJE.
Wpłaty na prenumeratę wersji drukowanej PJE przyjmowane będą do 15 marca 2019 roku.

Osoby, które chciałyby otrzymać w ramach rozszerzonej opłaty członkowskiej PJE i WE proszone są o dokonanie w powyższym terminie wpłaty 150 zł (z zaznaczeniem jakiej wersji WE dotyczy).

Rok 2018

W roku 2018 wysokość składki członkowskiej pozostaje niezmieniona i wynosi 85 zł. W ramach składki członkowie otrzymują prenumeratę "Wiadomości Entomologicznych".
Informujemy, że nadal będzie możliwa prenumerata wersji drukowanej "Polish Journal of Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne" w ramach podstawowej opłaty członkowskiej wynoszącej 85 zł (prosimy o wyraźne zaznaczenie na przelewach, że dotyczą one prenumeraty PJE).

Osoby, które chciałyby otrzymywać w ramach rozszerzonej opłaty członkowskiej PPE i WE proszone są o dokonanie wpłaty 140 zł.

W związku z koniecznością precyzyjnego ustalenia wysokości nakładu "Polish Journal of Entomology", wpłaty na jego prenumeratę przyjmowane były w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2018 roku.

Rok 2017 do wyboru dwie wysokości składki:

85 pln - (obejmuje prenumeratę jednego z czasopism PTEnt, do wyboru Wiadomości Entomologiczne lub Polskie Pismo Entomologiczne)
140 pln - (obejmuje prenumeratę dwóch czasopism: Wiadomości Entomologiczne i Polskie Pismo Entomologiczne)

Przypominamy że prawa wynikające z członkowstwa w PTEnt. przysługują jedynie członkom, którzy mają opłacone składki na bieżąco. Członkowie którzy od dawna zalegają ze składkami mogą powrócić do pełni praw członkowskich po opłaceniu należności za ostatnie 3 lata.
Wszelkie pytania odnośnie spraw finansowych proszę kierować do skarbnika PTEnt. dr. Barbary Osiadacz,
tel. (061) 848 79 06, e-mail: osiadacz@up.poznan.pl