ostatnia aktualizacja - 24-Marz-2017
PTE - AKTUALNOŚCI


WAŻNE!!! Krótki termin!

Konferecje

 


XXV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HEMIPTEROLOGICZNA

"Mszyce i inne pluskwiaki"

Katowice - Kochcice, 24 - 27 kwietnia 2017

Katedra Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Sekcja Hemipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego serdecznie zapraszają na Jubileuszową XXV Ogólnopolską Konferencję Hemipterologiczną, która odbędzie się w dniach 24-27 kwietnia 2017 w Kochcicach, w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

Komunikat 2 / Program konferencji


 


X Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
nt.
„Biologia i systematyka muchówek” oraz XXXVI Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTEnt.

Toruń-Przysiek, 21-23 kwietnia 2017 r.

Koleżanki i koledzy, Szanowni Państwo!
X Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Biologia i Systematyka Muchówek oraz XXXVI Zjazd Sekcji Dipterologicznej, Polskiego Towarzystwa Entomologicznego odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2017 roku w Przysieku pod Toruniem >>czytaj więcej>>

Karta zgłoszenia uczestnictwa (doc)XXIV sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Ojców 22-23. maja 2017r

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Uprzejmie informuję, że w dniach 22-23. maja 2017 roku w Ojcowie odbędzie się kolejne - XXIV sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Współorganizatorem sympozjum, jak co roku, jest Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego >>czytaj więcej>>XXXVIII Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

nt. "Chrząszcze dolin rzecznych i ich krawędziowych zboczy"

Cedynia (woj. zachodniopomorskie), 1-4 czerwca 2017 r.
(w pobliżu Rezerwatu przyrody "Bielinek" nad Odrą)

komunikat 1 (pdf) / (doc)


 


16th Symposium of Polish Carabidologists

Carabids in changing natural and managed environments
Kiry – Tatra National Park 05-07.06.2017


Wydawnictwa

 

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS

Rainer Schimmel, Dariusz Tarnawski
Taeman Han, Giuseppe Platia

Monograph of the new tribe Selatosomini
from China
(Elateridae: Denticollinae)
Part II

Polish Entomological Society
Poznań 2016


KLUCZE DO OZNACZANIA OWADÓW POLSKI
KEYS FOR THE IDENTiFICATION OF POLISH INSECTS

Roman Hałaj, Barbara Osiadacz

Hemiptera [Homoptera]

Mszyce / Aphids - Aphidomorpha
Mszyce właściwe - Aphidoidea
Hormaphididae, Mindaridae, Phloeomyzidae, Thelaxidae

Część / Part XVII
Zeszyt / Issue 5c

Wrocław 2016

[klucz dwujęzyczny, polsko-angielski]

Dystrybucję powyższych wydawnictw prowadzi Zarząd Główny PTEnt.Sekcja Dipterologiczna


 

Archiwum

50 ZJAZD
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

oraz

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE” nt.:
„Entomofauna leśna – różnorodność, ochrona i kierunki badań”

Sękocin Stary, 16-18 września 2016 r.

Szanowni Państwo!
W bierzącym roku upłynęła kolejna kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Był to już 93 rok pracy naszej Organizacji i kolejna okazja do spotkania entomologów z całej Polski. Wzorem minionych lat Zjazd PTEnt., oprócz wypełnienia obowiązków statutowych, był imprezą służącą wymianie myśli naukowej. Zaproponowana przez organizatorów tematyka towarzyszącej Zjazdowi Konferencji naukowej: "Entomofauna leśna - różnorodność, ochrona i kierunki badań" miała na celu podsumowanie aktualnej wiedzy nt. różnorodności biologicznej owadów lasów Polski oraz wskazanie najistotniejszych problemów w ochronie entomofauny leśnej przy zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczo-prawnych. Oprócz tematyki ściśle związanej z Konferencją zaprezentowano również inne zagadnienia.

>> Program Zjazdu oraz streszczenia referatów i posterów <<


Sekcja Lepidopterologiczna

 

XXXIX Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
n.t.: "Małe jest piękne"

Koniówka, 3-5 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z Sympozjum

Galeria zdjęć >> facebookSekcja Hymenopterologiczna

Wydawnictwa


Coleoptera Poloniae Tom 2

Kubisz D., Iwan D., Tykarski P. 2014. Tenebrionoidea (Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Prostomidae, Oedemeridae, Mycteridae, Pythidae, Aderidae, Scraptiidae). Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis.. University of Warsaw - Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa.

Dystrybucja: Biblioteka MiIZ PAN

[czytaj więcej >>]


Coleoptera Poloniae Tom 1

Iwan D., Kubisz D., Tykarski P. 2012. Tenebrionoidea (Tenebrionidae, Boridae). Critical checklist, distribution in Poland and metaanalysis. University of Warsaw - Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 480 ss.