ostatnia aktualizacja - 19-Kwi-2017
PTE - AKTUALNOŚCIWAŻNE!!! Krótki termin!


Wydawnictwa

 

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 13

Jarosłw Buszko, Janusz Nowacki

A Distributional Checklist
of the Lepidoptera of Poland

Polish Entomological Society
Poznań 2017


 

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 12

Rainer Schimmel, Dariusz Tarnawski
Taeman Han, Giuseppe Platia

Monograph of the new tribe Selatosomini
from China
(Elateridae: Denticollinae)
Part II

Polish Entomological Society
Poznań 2016


KLUCZE DO OZNACZANIA OWADÓW POLSKI
KEYS FOR THE IDENTiFICATION OF POLISH INSECTS

Roman Hałaj, Barbara Osiadacz

Hemiptera [Homoptera]

Mszyce / Aphids - Aphidomorpha
Mszyce właściwe - Aphidoidea
Hormaphididae, Mindaridae, Phloeomyzidae, Thelaxidae

Część / Part XVII
Zeszyt / Issue 5c

Wrocław 2016

[klucz dwujęzyczny, polsko-angielski]

Dystrybucję powyższych wydawnictw prowadzi Zarząd Główny PTEnt.

Konferecje

 


XXV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HEMIPTEROLOGICZNA

"Mszyce i inne pluskwiaki"

Katowice - Kochcice, 24 - 27 kwietnia 2017

Katedra Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Sekcja Hemipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego serdecznie zapraszają na Jubileuszową XXV Ogólnopolską Konferencję Hemipterologiczną, która odbędzie się w dniach 24-27 kwietnia 2017 w Kochcicach, w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.

Komunikat 2 / Program konferencji


 


X Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
nt.
„Biologia i systematyka muchówek” oraz XXXVI Zjazd Sekcji Dipterologicznej PTEnt.

Toruń-Przysiek, 21-23 kwietnia 2017 r.

Koleżanki i koledzy, Szanowni Państwo!
X Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Biologia i Systematyka Muchówek oraz XXXVI Zjazd Sekcji Dipterologicznej, Polskiego Towarzystwa Entomologicznego odbędzie się w dniach 21-23 kwietnia 2017 roku w Przysieku pod Toruniem >>czytaj więcej>>

Karta zgłoszenia uczestnictwa (doc)XXIV sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Ojców 22-23. maja 2017r

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Uprzejmie informuję, że w dniach 22-23. maja 2017 roku w Ojcowie odbędzie się kolejne - XXIV sympozjum Sekcji Hymenopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Współorganizatorem sympozjum, jak co roku, jest Dyrekcja Ojcowskiego Parku Narodowego >>czytaj więcej>>XXXVIII Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

nt. "Chrząszcze dolin rzecznych i ich krawędziowych zboczy"

Cedynia (woj. zachodniopomorskie), 1-4 czerwca 2017 r.
(w pobliżu Rezerwatu przyrody "Bielinek" nad Odrą)

komunikat 1 (pdf) / (doc)


 


16th Symposium of Polish Carabidologists

Carabids in changing natural and managed environments
Kiry – Tatra National Park 05-07.06.2017
Sekcja Dipterologiczna


 

Archiwum

50 ZJAZD
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

oraz

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE” nt.:
„Entomofauna leśna – różnorodność, ochrona i kierunki badań”

Sękocin Stary, 16-18 września 2016 r.

Szanowni Państwo!
W bierzącym roku upłynęła kolejna kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Był to już 93 rok pracy naszej Organizacji i kolejna okazja do spotkania entomologów z całej Polski. Wzorem minionych lat Zjazd PTEnt., oprócz wypełnienia obowiązków statutowych, był imprezą służącą wymianie myśli naukowej. Zaproponowana przez organizatorów tematyka towarzyszącej Zjazdowi Konferencji naukowej: "Entomofauna leśna - różnorodność, ochrona i kierunki badań" miała na celu podsumowanie aktualnej wiedzy nt. różnorodności biologicznej owadów lasów Polski oraz wskazanie najistotniejszych problemów w ochronie entomofauny leśnej przy zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczo-prawnych. Oprócz tematyki ściśle związanej z Konferencją zaprezentowano również inne zagadnienia.

>> Program Zjazdu oraz streszczenia referatów i posterów <<


Sekcja Lepidopterologiczna

 

XXXIX Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
n.t.: "Małe jest piękne"

Koniówka, 3-5 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie z Sympozjum

Galeria zdjęć >> facebookSekcja Hymenopterologiczna

Wydawnictwa


Coleoptera Poloniae Tom 2

Kubisz D., Iwan D., Tykarski P. 2014. Tenebrionoidea (Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Prostomidae, Oedemeridae, Mycteridae, Pythidae, Aderidae, Scraptiidae). Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis.. University of Warsaw - Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa.

Dystrybucja: Biblioteka MiIZ PAN

[czytaj więcej >>]


Coleoptera Poloniae Tom 1

Iwan D., Kubisz D., Tykarski P. 2012. Tenebrionoidea (Tenebrionidae, Boridae). Critical checklist, distribution in Poland and metaanalysis. University of Warsaw - Faculty of Biology, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 480 ss.