POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE

aktualizacja - 06-Lip-2021

aktualnościZarząd Główny podczas zebrania on-line dnia 11 grudnia 2020 roku

 

Podsumowanie działalności
PTEnt. w 2020 roku

komunikat


KONFERENCJEXLIII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

nt. "Biologia Lepidoptera - nowe perspektywy poznawcze"

Łagów, 1-3 października 2021r.

KOMUNIKAT 1 / KARTA ZGŁOSZENIOWA


XLI Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Słupsk, 10-11 września 2021 r.

komunikat 1 / komunikat 2 / karta zgłoszeniowa

Konferencja odbędzie się tylko w przypadku, gdy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.


 


XIII Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
„Biologia i systematyka muchówek”

oraz
XXXIX Zjazd Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Złoty Potok, 3-5 września 2021 r.

KOMUNIKAT / KARTA ZGŁOSZENIOWA

Sekcja Dipterologiczna


nowe wydawnictwa entomologiczne

Janusz NOWACKI, Jarosław BUSZKO

Atlas motyli Polski

Część IV. Sówki

Wydawnictwo Grupa Image, Warszawa, 2019, 564 ss.
ISBN 978-83-64917-44-8.

Dystrybucja: Wydawnictwo Grupa Image, Warszawa
wydawnictwa entomologiczne PTEnt.
dystrybucję poniższych wydawnictw prowadzi Zarząd Główny PTEnt.

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 18

Paweł Sienkiewicz

Carabid communities (Coleoptera, Carabidae) of xerothermic grasslands of the eastern Edge of Central European Plain.
Biodiversity - Ecology - Valorisation

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Polish Entomological Society
Poznań 2019


POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 17

Dariusz Tarnawski, Giuseppe Platia,
Josef Mertlik

Catalogue of the family Elateridae (Coleoptera) from Turkey

Polish Entomological Society
Poznań 2018


POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 16

Marcin Kadej

Contribution to the immature stages of Dermestidae
with special emphasis to larval morphology
of the genus Anthrenus GEOFFROY, 1762 (Megatominae: Anthrenini)

Polish Entomological Society
Poznań 2018


POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 15

Janusz Nowacki, Roman Wąsala

The noctuids
(Lepidoptera, Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae)
of Wielkopolska (west-central Poland)

Polish Entomological Society
Poznań 2018


POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 14

Barbara Osiadacz, Roman Hałaj

The Aphids
(Hemiptera: Aphidomorpha)
of xerothermic habitats in Poland

Polish Entomological Society
Poznań 2017


 

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 13

Jarosłw Buszko, Janusz Nowacki

A Distributional Checklist
of the Lepidoptera of Poland

Polish Entomological Society
Poznań 2017


 

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 12

Rainer Schimmel, Dariusz Tarnawski
Taeman Han, Giuseppe Platia

Monograph of the new tribe Selatosomini
from China
(Elateridae: Denticollinae)
Part II

Polish Entomological Society
Poznań 2016


KLUCZE DO OZNACZANIA OWADÓW POLSKI
KEYS FOR THE IDENTiFICATION OF POLISH INSECTS

Pluskwiaki - Hemiptera
Część / Part XVII

ROMAN HAŁAJ, BARBARA OSIADACZ

Zeszyt / Issue 5c

Mszyce / Aphids - Aphidomorpha
Mszyce właściwe - Aphidoidea
Rodziny / Families:
Hormaphididae, Mindaridae, Phloeomyzidae, Thelaxidae

Wrocław 2016

[klucz dwujęzyczny, polsko-angielski / bilingual, Polish-English]
Archiwum

51 ZJAZD
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

oraz

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE” nt.:
„Entomofauna środowisk wilgotnych i wodnych
– różnorodność, ochrona i kierunki badań”

Urszulin, 10-13 września 2019 r.


W 2019 roku kończy się kolejna kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Jest to już 96 rok pracy naszego stowarzyszenia i kolejna okazja do spotkania entomologów z całej Polski. Pragniemy by 51 Zjazd PTEnt., oprócz wypełnienia obowiązków statutowych, stał się platformą służącą wymianie myśli naukowej. Zaproponowany przez organizatorów temat towarzyszącej Zjazdowi Konferencji brzmi: „Entomofauna środowisk wilgotnych i wodnych – różnorodność, ochrona i kierunki badań”.

Program Zjazdu i Konferencji
50 ZJAZD
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

oraz

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE” nt.:
„Entomofauna leśna – różnorodność, ochrona i kierunki badań”

Sękocin Stary, 16-18 września 2016 r.


W 2016 roku upłynęła kolejna kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Był to już 93 rok pracy naszej Organizacji i kolejna okazja do spotkania entomologów z całej Polski. Wzorem minionych lat Zjazd PTEnt., oprócz wypełnienia obowiązków statutowych, był imprezą służącą wymianie myśli naukowej. Zaproponowana przez organizatorów tematyka towarzyszącej Zjazdowi Konferencji naukowej: "Entomofauna leśna - różnorodność, ochrona i kierunki badań" miała na celu podsumowanie aktualnej wiedzy nt. różnorodności biologicznej owadów lasów Polski oraz wskazanie najistotniejszych problemów w ochronie entomofauny leśnej przy zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczo-prawnych. Oprócz tematyki ściśle związanej z Konferencją zaprezentowano również inne zagadnienia.

>> Program Zjazdu oraz streszczenia referatów i posterów <<