ostatnia aktualizacja - 30-Sty-2018
PTE - AKTUALNOŚCIDr Bogusław Soszyński
(1947 - 2018)

23 stycznia 2018 r.
dotarła do nas smutna informacja o śmierci

dr Bogusława Soszyńskiego

Członka Honorowego Naszego Towarzystwa
odznaczonego Złotą Odznaką PTEnt.
oraz Medalem 75-lecia za Zasługi dla PTEnt.

Dr Soszyński był uznanym dipterologiem,
animatorem ruchu entomologicznego,
wychowawcą kilku pokoleń entomologów,
a dla części z nas po prostu … Bogusiem

Cześć Jego Pamięci!Informacja dla członków Polskiego Towarzystwa Entomologicznego


Informacja dla prenumeratorów
Polskiego Pisma Entomologicznego / Polish Journal of Entomology

 

Konferecje
Sekcja Paleoentomologiczna


Naukowców i badaczy zapraszamy do udziału w 25 edycji cyklu seminariów o bursztynie towarzyszących Międzynarodowym Targom Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF 2018 – w jubileuszowym roku w formule Międzynarodowego Sympozjum „Bursztyn. Nauka i Sztuka”, konferencji naukowej której celem jest prezentacja stanu aktualnych badań nad bursztynem w różnych regionach świata.

Organizatorami Sympozjum są:
Muzeum Inkluzji w Bursztynie Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej, Wydział Historyczny Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

SYMPOSIUM AMBER. SCIENCE AND ART /INFO/

 

Sekcja Hemipterologiczna

Sekcja Hymenopterologiczna

Sekcja Dipterologiczna


 

Wydawnictwa
Dystrybucję poniższych wydawnictw prowadzi Zarząd Główny PTEnt.

 

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 14

Barbara Osiadacz, Roman Hałaj

The Aphids
(Hemiptera: Aphidomorpha)
of xerothermic habitats in Poland

Polish Entomological Society
Poznań 2017


 

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 13

Jarosłw Buszko, Janusz Nowacki

A Distributional Checklist
of the Lepidoptera of Poland

Polish Entomological Society
Poznań 2017


 

POLISH ENTOMOLOGICAL MONOGRAPHS 12

Rainer Schimmel, Dariusz Tarnawski
Taeman Han, Giuseppe Platia

Monograph of the new tribe Selatosomini
from China
(Elateridae: Denticollinae)
Part II

Polish Entomological Society
Poznań 2016


KLUCZE DO OZNACZANIA OWADÓW POLSKI
KEYS FOR THE IDENTiFICATION OF POLISH INSECTS

Pluskwiaki - Hemiptera
Część / Part XVII

ROMAN HAŁAJ, BARBARA OSIADACZ

Zeszyt / Issue 5c

Mszyce / Aphids - Aphidomorpha
Mszyce właściwe - Aphidoidea
Rodziny / Families:
Hormaphididae, Mindaridae, Phloeomyzidae, Thelaxidae

Wrocław 2016

[klucz dwujęzyczny, polsko-angielski / bilingual, Polish-English]
Archiwum

50 ZJAZD
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

oraz

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE” nt.:
„Entomofauna leśna – różnorodność, ochrona i kierunki badań”

Sękocin Stary, 16-18 września 2016 r.


W bierzącym roku upłynęła kolejna kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Był to już 93 rok pracy naszej Organizacji i kolejna okazja do spotkania entomologów z całej Polski. Wzorem minionych lat Zjazd PTEnt., oprócz wypełnienia obowiązków statutowych, był imprezą służącą wymianie myśli naukowej. Zaproponowana przez organizatorów tematyka towarzyszącej Zjazdowi Konferencji naukowej: "Entomofauna leśna - różnorodność, ochrona i kierunki badań" miała na celu podsumowanie aktualnej wiedzy nt. różnorodności biologicznej owadów lasów Polski oraz wskazanie najistotniejszych problemów w ochronie entomofauny leśnej przy zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczo-prawnych. Oprócz tematyki ściśle związanej z Konferencją zaprezentowano również inne zagadnienia.

>> Program Zjazdu oraz streszczenia referatów i posterów <<